Werken in de regio Maastricht

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Organisatieontwikkeling - Beoogde Nieuwe Functies

Werkgever:Gemeente Maastricht
Plaats:Maastricht

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

Ben jij gewend om vandaag nog niet te weten wat morgen brengt? En heb je zin om te bouwen aan een organisatie waar nog niet alles in kannen en kruiken is?

Organisatieontwikkeling

Gemeente Maastricht heeft in 2020 een organisatieontwikkeling ingezet onder het motto ‘Samen met plezier voor Maastricht’. Deze ontwikkeling heeft als doel beter en sneller aan te sluiten op de veranderende eisen die de omgeving stelt. Eén van de pijlers is de optimalisering van de bedrijfsvoering: meer in control komen en krachtiger sturen op bedrijfsvoering.

Om dit te realiseren worden onder andere de ondersteunende processen, die op dit moment nog decentraal in de afdelingen zijn belegd, gecentraliseerd in een domein bedrijfsvoering dat aangestuurd wordt door de directeur Bedrijfsvoering. Dit domein bestaat straks uit 4 afdelingen: Financiën, Mens & Organisatie, Informatievoorziening & Automatisering en Juridische Zaken, Inkoop & Subsidies. Elke beoogde afdeling is in zijn vakgebied verantwoordelijk voor ontwikkeling, beleid, advies en uitvoering. Hiermee versterken we de professionaliteit en continuïteit van de verschillende disciplines en verminderen daardoor de kwetsbaarheid.

Op dit moment werken kwartiermakers aan uitvoeringsplannen voor de 4 afdelingen. Deze uitvoeringsplannen zijn de basis voor de bouwer van de nieuwe afdelingen/teams. Op het moment dat de nieuwe organisatiestructuur definitief is vastgesteld, zijn de bouwers tevens de beoogde managers.

Dit ben jij

Jij durft het aan om iets nieuws te bouwen in een complexe omgeving. Je weet daarbij dat veranderen voor sommigen een feestje is en voor anderen best eng. Daar heb je oog voor. Uit ervaring blijkt dat jij een echte bouwpastoor bent: door de brede kennis van jouw vakgebied, je positieve uitstraling gekoppeld aan overtuigingskracht en je vermogen om samen te werken.

Hieronder vind je meer inhoudelijke informatie over de beoogde functies waarvoor wij een goede invulling zoeken. Solliciteren kan tot 26 juni a.s.

Beoogd Manager Financiën

Beoogd Manager I&A

Beoogd Concerncontroller

De gemeente neemt deel aan een groot aantal projecten en verbonden partijen (zoals bijvoorbeeld Belvédère) met grote (financiële) risico’s. Externe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld digitalisering, robotisering en nieuwe wet- en regelgeving gaan steeds sneller. De politiek en het bestuur stellen hoge eisen aan de kwaliteit van raads- en collegevoorstellen alsmede aan de stuur- en verantwoordingsinformatie. Dit vraagt om de nodige expertise en professionaliteit om onze organisatie in control te houden.

Werken voor Maastricht

In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. De gemeente Maastricht streeft ernaar een wendbare, integraal werkende en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.